Przechwytywanie

Badanie witaminy D3

Wiadomo już, że rola witaminy D jest dużo szersza niż wcześniej sądzono. Poza układem kostnym wpływa ona także na układy: nerwowy, mięśniowy, immunologiczny, krążenia czy rozrodczy. Jej prawidłowy poziom zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby autoimmunizacyjne (tj.: łysienie, bielactwo, łuszczyca, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, hashimoto czy stwardnienie rozsiane), niektóre typy nowotworów (np. rak jelita grubego, prostaty lub sutka), cukrzycę (zarówno typu I, jak i II), choroby układu krążenia czy nadciśnienie tętnicze.

             Pojęcie „witamina D” nie jest terminem jednoznacznym. Można wyróżnić wiele jej rodzajów. Kluczowy jest podział ze względu na źródła jej pozyskiwania na: D2 (źródła roślinne i drożdże) oraz D3 (źródła zwierzęce, biosynteza skórna i suplementacja). Metabolizm witaminy D jest bardzo złożony, a w jego efekcie powstaje wiele form o różnorodnym charakterze. Pod względem ilościowym we krwi dominują związki: 25(OH)D2 i 25(OH)D3 (główne prekursory aktywnej formy witaminy D) – to są dla nas jedyne, prawidłowe związki możliwe dla nas do wykozystania, a także  katabolit 24,25(OH)2D3 –  tych nie jesteśmy w stanie użyć.

Badanie pozwala na ocenę ilościową 3 parametrów witaminy D!

Dlatego tak ważna jest jak najbardziej adekwatna ocena ich zawartości. Mimo to jedynym badanym w polskich laboratoriach parametrem (z wyżej wymienionych) jest całkowite stężenie 25(OH)D. Jest ono sumą wszystkich wymienionych metabolitów witamin D2 i D3 oraz nieaktywnych metabolitów. Metoda ta, obarczona dużym błędem, nie daje pełnego obrazu metabolizmu klinicznego witaminy D, a wręcz fałszuje ten wynik nie wyróżniając parametrów dla nas nieaktywnych. 

Badania wykonywane są innowacyjną metodą z suchej kropli krwi pobranej np. z palca. Próbka nanoszona jest na bibułę testową, następnie suszona i przekazywana do dalszych badań w naszym laboratorium. Dokładny wynik, w postaci cyfrowej, dostarczany jest do osoby zlecającej badania w ciągu ok 5-10 dni.  

Cena: 75 zl (dużo mniejsza niż w większości laboratoriów, oznaczających jedynie ogólny poziom 25(OH)D).

W tej chwili badanie NIEDOSTĘPNE.

Przykładowy wynik:

Przechwytywanie

'Badanie witaminy D3' Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Copyrights © 2014 www.dietaifitness.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.